ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เปิดรับสมัครวันที่ 16 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงวันที่ 28 ก.พ. 63
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดประกาศ พพ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานธุรการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานบุคคล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานพัสดุ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพลังงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

หมายเหตุ  ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง