ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา) ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 64 (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” (เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)


หมายเหตุ ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง